Wtorek, 21 Maj 2024 r. ,   Donata, Kryspina

Objęcie Unii Europejskiej prawem zwierząt - jakie są postępy?

   10
prawa zwierząt

Obecnie w Unii Europejskiej toczą się ważne dyskusje na temat objęcia zwierząt prawem. Choć dotychczas niektóre kraje europejskie wprowadziły własne przepisy chroniące zwierzęta, wciąż brakuje jednolitej polityki na szczeblu unijnym. Niemniej jednak, można dostrzec pewne postępy w tej dziedzinie.

W ostatnich latach stało się jasne, że potrzebujemy bardziej doskonałego systemu ochrony zwierząt na terenie całej Unii Europejskiej. Pomocne w rozwoju tego procesu były liczne inicjatywy społeczne, jak również zmieniające się postawy społeczeństwa, które coraz bardziej docenia i rozumie znaczenie ochrony zwierząt.

Przykładem sukcesu w tej dziedzinie jest zakaz eksperymentów na zwierzętach w celu testowania kosmetyków, który wszedł w życie w 2013 roku. Dzięki temu postępowi, Unia Europejska stała się jednym z pionierów w zakresie zastępowania testów na zwierzętach przez alternatywne metody. Obecnie Komisja Europejska prowadzi prace nad zniesieniem testów na zwierzętach także w przypadku innych produktów, takich jak środki czystości czy pestycydy.

Ważnym wydarzeniem w ramach dyskusji na temat praw zwierząt w UE było przyjęcie w 2019 roku rezolucji w sprawie inicjatywy obywatelskiej "End the Cage Age". Ta kampania zebrała 1,4 miliona podpisów, co było sygnałem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, że obywatele UE pragną ograniczenia stosowania klatek w hodowli zwierząt.

Kolejnym krokiem w kierunku objęcia zwierząt prawem jest rutynowa ocena dobrostanu zwierząt w unijnych zakładach hodowlanych. W 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła nowy plan mający na celu poprawienie warunków w tych zakładach, obejmujący lepszą higienę, opiekę weterynaryjną, dostęp do czystej wody oraz zwiększenie przestrzeni dla zwierząt.

Innym ważnym aspektem debaty jest rozwijanie koncepcji zwierząt jako istot odczuwających ból i cierpienie. Obecnie trwają prace nad uznaniem statusu zwierząt jako "nie-ludzkich istot żyjących", co pozwoliłoby na ustanowienie bardziej wyraźnych i ścisłych przepisów ochrony dla nich.

Warto również wspomnieć o europejskich inicjatywach mających na celu zakaz uboju rytualnego, który jest przedmiotem kontrowersji. W niektórych krajach europejskich wprowadzono zakazy lub ograniczenia uboju rytualnego, jednak wciąż są kraje, w których ta praktyka jest dozwolona. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest zestawiona z trudnościami wynikającymi z wolności religijnej w UE.

Podsumowując, w ostatnich latach Unia Europejska poczyniła pewne postępy w kwestii objęcia zwierząt prawem. Za sprawą inicjatyw obywatelskich, działań Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, kraje członkowskie są coraz bardziej skłonne do uwzględniania potrzeb zwierząt i poprawy ich warunków życia. Jednak nadal istnieje wiele wyzwań do pokonania, dlatego ważne jest utrzymanie pod presją opinii publicznej, aby zagwarantować godne życie dla wszystkich zwierząt na terenie Unii Europejskiej.


Budowanie profilu na portalu społecznościowym przez firmę nie jest proste, o czym na pewno przekonał się już niejeden przedsiębiorca, który musiał się z tym zmierzyć na własną rękę. Pragnął on stworzyć platformę, dzięki której mógłby docierać do jak największej ilości...
Wyjeżdżając poza granice naszego kraju, czy to w celach czysto turystycznych, czy też w jakichkolwiek celach zarobkowych lub innych, najprawdopodobniej będzie nam potrzebna waluta kraju, do którego się udajemy. Wprowadzenie euro znacznie ułatwiło sprawę w przypadku poruszania się...
Innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Unia Europejska od lat stawia na rozwój sektora technologicznego i...W ostatnich latach migracja zarobkowa stała się istotnym zjawiskiem w ramach Unii Europejskiej. Ludzie z różnych krajów UE wyjeżdżają w...
Unia Europejska od dawna jest zaangażowana w promowanie równości płci i podejmuje wiele działań w tej sferze. Jest to istotny temat, który...
Pandemia COVID-19 mocno dotknęła wszystkie kraje europejskie. Zmagając się z tym nieznanym i nieprzewidywalnym wrogiem, Europa musiała...